Privacybeleid

De BVBA Senteurs d’Ailleurs (« Senteurs d’Ailleurs of « wij ») houdt zich aan onderhavig privacybeleid dat voor de gebruikers geraadpleegd kan worden op de internetsite www.senteursdailleurs.com en handelt over de wijze waarop persoonsgegevens verzameld en behandeld worden.

Senteurs d’Ailleurs is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de internetsite en haar klanten (“belanghebbende” of “u”) dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 201/679 (hierna “AVG”) en de landelijke wetten die van toepassing zijn.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden:

Beheer van bestellingen.

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze door u werden meegedeeld om bestellingen uit te voeren die u via de internetsite geplaatst hebt (registratie van de bestellingen, interne verwerking, levering van de aangekochte producten en betaling). Deze handelingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen Senteurs d’Ailleurs en u. De gegevens zullen minimaal gedurende vijf jaar bewaard worden.

Beheer van de klantrekeningen.

Senteurs d’Ailleurs maakt gebruik van de persoonsgegevens van de gebruikers die beslist hebben om een klantrekening te creëren via de site. De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw instemming. U kan deze gegevens op elk moment wijzigen via uw klantrekening. De gegevens worden bewaard zolang u uw klantrekening behoudt. Indien u wenst dat wij uw klantrekening en persoonsgegevens wissen dient u dit uitdrukkelijk te melden op volgend e-mailadres:privacy@senteursdailleurs.com.

Zending van de newsletter.

Senteurs d’Ailleurs maakt gebruik van de persoonsgegevens van de gebruikers die ervoor gekozen hebben om zich in te schrijven voor de newsletter. Deze handeling is gebaseerd op uw instemming die u kan intrekken door op de link “uitschrijven” te klikken die u vindt bij elke newsletter. De gegevens zullen bewaard worden zolang u voor de newsletter ingeschreven blijft.

Gebruik van de internetsite.

Senteurs d’Ailleurs maakt gebruik van de persoonsgegevens die betrekking hebben op het gebruik van hun site (cookies). Relevante informatie is toegankelijk in het cookiebeleid. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de onderaannemers en leveranciers van Senteurs d'Ailleurs die de nodige veiligheidsgaranties bieden. Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan onderaannemers en leveranciers van Senteurs d’Ailleurs die de nodige veiligheidsgaranties kunnen waarborgen. Uw persoonsgegevens kunnen verspreid worden naar een ander land (met name naar de Verenigde Staten), conform de verklaring van geschiktheid vanwege de Commissie.

Als belanghebbende kunt u, voor zover de wettelijke bepalingen vervuld zijn, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor verbetering of verwijdering, beperking van de verwerking, overdracht van persoonsgegevens en hebt u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren omwille van uw persoonlijke situatie.

Voor elke vraag of om uw rechten te laten gelden kunt u een e-mail versturen naar privacy@senteursdailleurs.com begeleid met een bewijs van uw identiteit.
Betrokken personen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden op de internsite van de autoriteit: https://www.dataprotectionauthority.be/procedures